Vladislovas Jogaila lenkų istorinėje atmintyje

Piotr Węcowskivert. Bartomiej Kowal 1386 metų pradžioje lietuvių kunigaikštis Jogaila atvyko į Krokuvą. Jis turėjo būti karūnuotas Lenkijos karaliumi, bet dar anksčiau susipažinti su savo būsimąja žmona Jadvyga Andegaveniete. Išsigandusi karalienė pasiuntė pas jį savo dvariškį, kuriuo labiausiai pasitikėjo Zavišą iš Olesnicos, „duodama jam nurodymą, kad jį (Jogailą) apžiūrėtų kaip jis atrodo ir elgiasi beiCzytaj dalej „Vladislovas Jogaila lenkų istorinėje atmintyje”

Lūžio taškas Žalgirio mūšyje

Sven Ekdahlvert. Bartomiej Kowal 1962 metais surastas laiškas iš XV amžiaus pradžios iš esmės pakeitė lietuvių-lenkų santykių interpretaciją viename iš svarbiausių epizode. Tas dokumentas aprašo Žalgirio mūšį ir vaidmenį, kokį jame suvaidino didžiojo kunigaikščio Vytauto vadovaujama lietuvių kariuomenė. Garsioje kronikoje „Metraštis, arba šlovingos Lenkijos karalystės kronikos“ (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego) garsusis lenkų istorikasCzytaj dalej „Lūžio taškas Žalgirio mūšyje”

Kryžiuočiai: turistinė agentūra

Krzysztof Mikulskivert. Bartomiej Kowal Kryžiuočiai iš blogosios pusės įėjo į kaimyninių šalių istoriją. Kunigaikščius, kurie juos pasikvietė į Lenkiją, apgavo. Žulikystės pagalba užėmė Pamarį. Į lietuvius žiūrėjo kaip į medžioklinius žvėris. Tačiau reikia pripažinti, jog jie buvo puikiais organizatoriais ir statybininkais, beto aktyviai vertėsi prekyba. Be viso to sukūrė puikią ir klestinčią turizmo agentūrą turtingiemsCzytaj dalej „Kryžiuočiai: turistinė agentūra”

Krėva ir Horodlė lietuvių akimis

Stephen C. Rowellvert. Bartomiej Kowal Lietuvių pateikiami Krėvos akto (1385) ir Horodlės unijos (1413) vertinimai, panašiai kaip ir lenkų tyrinėtojų, priklauso nuo išankstinės nuomonės, ką tie dokumentai galėtų reikšti dabarties politinėms pretenzijoms ir tautiniam orumui. XVI _amžiaus lietuvių kronikos mini, jog lenkų magnatai užklausė didžiojo kunigaikščio Jogailos, ar jis sutiktų priimti katalikišką krikštą, vesti JadvygąCzytaj dalej „Krėva ir Horodlė lietuvių akimis”

Krėvos ir Horodlės unijos – ką reiškė Lenkijai ir Lietuvai?

Maria Koczerskavert. Bartłomiej Kowal Ar 1385 metų rugpjūčio 14 dieną Krėvoje buvo sudaryta Lenkijos−Lietuvos unija? Jeigu tai nebuvo unija, tai kokią reikšmę turėjo tą dieną Vladislovo Jogailos pasirašytas dokumentas? Dokumento originalas yra išlikęs, saugomas Vavelyje, Krokuvos katedros kapitulos archyve. Tai nedidelis, 33×26 cm dydžio pergamento lapas, skubia rašysena prirašytas lotyniškai. Kai 1837 metais jį suradoCzytaj dalej „Krėvos ir Horodlės unijos – ką reiškė Lenkijai ir Lietuvai?”

Gediminas, žmogiškai švelnus ir velniškai gudrus valdovas

Darius Baronas Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas (1316–1341) buvo Lietuvos galybės kūrėjas, smarkiai išplėtęs jos valdas į Rytus, o turėdamas tikslą modernizuoti šalies ūkį pačią šalį atvėręs Vakarų krikščioniškajam pasauliui. Iki tolimiausių šalies pakraščių jo valdžia turėjo sklisti iš Vilniaus, kurį Gediminas padarė nuolatine Lietuvos sostine. Būtent „mūsų karališkajame mieste“ pirmiausiai ir turėjo pasireikšti naujos socialinioCzytaj dalej „Gediminas, žmogiškai švelnus ir velniškai gudrus valdovas”

Viduramžių Mozūrija ir jos šiauriniai kaimynai iki 1333 metų

Jan Tyszkiewiczvert. Bartłomiej Kowal Viduramžių Mozūrija apėmė panašią teritoriją tokią, kaip ir dabar. Pastoviausia siena buvo šiaurėje, kurioje būta daug pelkėtų miškų, besidriekiančių palei Narvos upę. Tik Kalnėnų aukštuma tarp Prūsijos ir jotvingių žemių garantavo sausą susisiekimą bet kuriuo metų laiku. Šiaurės rytuose tarp Bebros ir Narvos upių prasidėjo pelkių ir dumblo kraštas, kuris irCzytaj dalej „Viduramžių Mozūrija ir jos šiauriniai kaimynai iki 1333 metų”

Paslaptingasis Mindaugas

Eduardas Gudavičius Lietuva yra Baltijos šalių vertikalės ir Višehrado šalių horizontalės susikirtimo taškas. Abejur ji yra sava ir nesava, vertikalei per didelė, horizontalei per maža. Tai parodančiu, rodikliu šiandien galime paimti eurą: 2014 metais šv. Silvestro dieną Lietuva dar priklausė horizontalei, o kitą rytą jau pabudo vertikalėje. Pratęsiant užsibrėžtąją kryptį, galima pasakyti, kad euro rodiklisCzytaj dalej „Paslaptingasis Mindaugas”

Brunonas iš Kverfurto

Andrzej Pleszczyńskivert. Bartłomiej Kowal Baigiantis 1009 metų žiemai – vasario 14 arba kovo 9 – kažkur Lenkijos, Lietuvos, Prūsijos ir Rusios pasienyje nuo pagonių rankų žuvo ypatingas žmogus. Jį pažinojo imperatoriai Otonas III ir Henrikas II, popiežiai Silvestras II ir Jonas XVII, su juo draugavo Boleslovas Drąsusis. Jis viešėjo Rusios kunigaikščio Vladimiro Didžiojo dvare, beCzytaj dalej „Brunonas iš Kverfurto”

Lenkija ir Lietuva Europos istorijoje

Henryk Samsonowiczvert. Bartłomiej Kowal Lenkija ir Lietuva politinėje arenoje pasirodė sąlyginai vėlai, X ir XI amžiuje. Iš pat pradžių nebuvo jokių ženklų, rodančių jų tamprų suartėjimą. Gal net priešingai. Baltų genčių išpuoliai prieš Mozūriją paskatino kunigaikštį Konradą atkelti į jo valstybės pasienį Vokiečių ordiną, kuris po kurio laiko tapo grėsme abiem valstybėms. Persilaužimas Lenkijos irCzytaj dalej „Lenkija ir Lietuva Europos istorijoje”